Ράλλης Θ. - Προσευχή πριν την Θεία Μετάληψη, Μέγαρα (1890)