Ράλλης Θ. - Γυναίκες ετοιμάζουν γλυκό τριαντάφυλλο